Ledsagertjenesten

Ledsagertjenesten gjennomføres i dag i områdene Porsgrunn og Skien. Tjenesten går ut på å ledsage elever som har krav på dette under kjøring til og fra skolen. Vi har et samarbeid med skien taxi som leverer selve kjøringen, der vi stiller med ledsager på turene. Ledsagerne er med i bussen eller bilen som en sikkerhet for de elevene som har spesielle behov og trenger dette. De barna som i dag får ledsager i buss eller bil har fått dette tilbudet fra kommunen. Dette er noe som gjerne blir tildelt de som av medisinske grunner må ha en ekstra person tilgjengelig eller fordi atferden i noen tilfeller kan være såpass krevende at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner under kjøringen. 

Ønsker d å lese mer om vår ledsagertjeneste kan du trykke på fanen "Ledsagertjenesten" under våre tilbud.

Undervisning

Abcent tilbyr undervisning som et alternativ til grunnskolen. De som bruker dette tilbudet er gjerne elever som har vanskelig for å følge den normale undervisningen i skolesystemet og trenger spesial tilpasning. Vi ser ofte at elever kan være hos oss for en liten periode og gjøre gode fremskritt for så å tre tilbake til den vanlige skolen. Under tilbakeføring til skolen blir vi med elevene på skolen og bistår for å skape trygghet og legge til rette for en fin overføring. 

Mer informasjon finner du på fanen "Undervisning" under våre tilbud.

Omsorgstjenester

Omsorgstjenester

"Vi hjelper deg til en bedre hverdag"
Vår oppgave er å komme hjem til deg for å bistå med
oppgaver som du selv har vanskeligheter 
med og
gjennomføre. Vi ønsker å være din støttespiller og
tilpasser oss din hverdag for å få 
gjennomført det du
har fått vedtak på i kommunen. I tillegg tilbyr vi også
mange tilleggstjenester 
til de vi har omsorgsoppdrag for.

"Viktig at du føler deg trygg"
For deg som skal ha hjelp i eget hjem vil du selv få
være med i utvelgelsen av en fast person 
som bistår deg.
Vi ønsker at våre brukere skal være med i denne prosessen
for at du skal 
kunne stole på og føle deg trygg rundt de
menneskene som hjelper deg. Dette er noe vi allerede 
har
fått veldig gode tilbakemeldinger på av våre nåværende
brukere. Det er viktig for oss å ha 
god og nærkontakt med
bruker og pårørende.

"Fortell oss hva du ønsker for deg selv eller dine nære, så skal vi gjøre vårt beste for å finne et
godt, stabilt opplegg med personer du trives med."

Ta kontakt, ring oss gjerne for en uforpliktende prat!

For mer informasjon se under «Våre tjenester/omsorgstilbud».

BPA tjenester

Brukerstyrt Personlig Assistanse.

Åge Frisak har erfaring med BPA siden 2009, og var med i en komite for utarbeidelse av
kontrakter for leveranse av BPA tjenester oppnevnt av Standard Norge. Olav E. Olsen har
erfaring med BPA tjenester siden 2008. Vi arrangerer selv kurs for medarbeidere innen BPA.

Abcent sikring av kvalifisert personell til brukerne er avgjørende for å sikre høy kvalitet på
vår drift av BPA-oppdrag. Abcent garanterer at vi gjennom våre utvelgelsesrutiner kan finne
medarbeidere som er faglig kvalifisert til å utføre avtalte arbeidsoppgaver, samt har personlige
egenskaper og fremtreden som passer den aktuelle brukeren.

Konsulenter som jobber med BPA i Abcent følger en felles prosedyrebeskrivelse. Denne
sikrer en overordnet kvalitet i det arbeidet vi utfører, samt en felles arbeidsmetodikk som
igjen sikrer en drift av høy kvalitet. Prosedyrebeskrivelsen tar utgangspunkt i Abcent
leveranseprosess, med fokus på elementer som er viktig i forhold til BPA og personlige
assistenter, og konsentrerer seg om de viktigste elementene knyttet til tiltrekking
- og utvelgelsesfasen.

Abcent har tjenestekonsesjon i Skien, Porsgrunn, Drangedal, Kragerø, Siljan, Ålesund, Tromsø, Kristiansund, Etne, Vestnes, Herøy, Volda, Austevoll, Karmøy, Haugesund
og Kvinesdal. Nord Aurdal, Sør Aurdal, Vang, Etnedal, Vestre Slidre, Østre Slidre og Rælingen.
Ås, Frogn, Nesodden, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Elverum, Hamar og Arendal.