Abcent driver undervisning, omsorgstjenester, ledsagertjenester og BPA som en del av sin kjernevirksomhet.

Abcent er et privat omsorgsforetak med hovedfokus på avlastning- og omsorgstilbud for barn og voksne med hovedbase i Telemark. De ulike tjenestene vi tilbyr er undervisning, ledsagertjeneste, avlastning, BPA, praktisk bistand og andre omsorgstjenester. Disse tjenestene står det skrevet om under fanen "Våre tilbud". 

Abcent har lang erfaring med håndtering av utagerende atferd og har holdt en rekke kurs for helsepersonell i hvordan håndtere dette. Vi driver også med undervisning av elever med utagerende atferd som har vanskeligheter med å følge den ordinære skolegangen. Hos oss får de muligheter til en mer aktiv læringssituasjon som bygger på praktisk undervisning med opplevelser og mestring. 

I Skien og Porsgrunn drifter abcent ledsagertjenester på vegne av kommunen og bistår elever med spesielle behov til en trygg hverdag under kjøring til og fra skolen. Vi er med for å ivareta elevenes sikkerhet under denne reisen. 

Våre omsorgstjenester er fleksible i den grad at målet er at du skal føle mestring. Vi hjelper til der du selv ikke føler at du strekker til. Om dette er små oppgaver som husvask eller handling, eller om det er mer krevende oppgaver som krever tunge løft eller ekstra kompetanse. Vi har et genuint ønske om å hjelpe. 

Du kan lese mer om hos her