Abcent dekker hele Norge

Omsorgstjenester

Abcent har sitt utspring og er en videre føring av AMEA AS som har drevet med barneverntjenester, avlastning, kurs og undervisning siden 2005.

Vi har videreført dette og har nå tjenestekonsesjon for praktisk bistand i en rekke kommuner:

Kristiansand kommune, Aurskog-Høland kommune, Enebakk kommune, Fet kommune, Nittedal kommune, Sørum kommune

For BPA har vi tjenestekonsesjon i:

Kristiansund, Tromsø, Herøy, Vestnes, Volda, Austevoll, Karmøy, Haugesund, Gjesdal og Kvinesdal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Etnedal, Vestre Slindre, Østre Slindre, Ås, Frogn, Nesodden, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Elverum, Hamar, Rælingen, Arendal.

 

Vi har også utvidet våre tjenester med ledsagertjenesten, avlastning og undervisning.