Ledsagertjenesten

ledsagertjenester

Ledsagertjenesten gjennomføres i dag i områdene Porsgrunn og Skien. Tjenesten går ut på å ledsage elever som har krav på dette under kjøring til og fra skolen. Vi har et samarbeid med skien taxi som leverer selve kjøringen, der vi stiller med ledsager på turene. Ledsagerne er med i bussen eller bilen som en sikkerhet for de elevene som har spesielle behov og trenger dette. De barna som i dag får ledsager i buss eller bil har fått dette tilbudet fra kommunen. Dette er noe som gjerne blir tildelt de som av medisinske grunner må ha en ekstra person tilgjengelig eller fordi atferden i noen tilfeller kan være såpass krevende at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner under kjøringen. 

Ønsker d å lese mer om vår ledsagertjeneste kan du trykke på fanen "Ledsagertjenesten" under våre tilbud.