Undervisning

Undervisning

Abcent tilbyr undervisning som et alternativ til grunnskolen. De som bruker dette tilbudet er gjerne elever som har vanskelig for å følge den normale undervisningen i skolesystemet og trenger spesial tilpasning. Vi ser ofte at elever kan være hos oss for en liten periode og gjøre gode fremskritt for så å tre tilbake til den vanlige skolen. Under tilbakeføring til skolen blir vi med elevene på skolen og bistår for å skape trygghet og legge til rette for en fin overføring. 

Mer informasjon finner du på fanen "Undervisning" under våre tilbud.