BPA tjenester

BPA tjenester

Brukerstyrt Personlig Assistanse.

Åge Frisak har erfaring med BPA siden 2009, og var med i en komite for utarbeidelse av
kontrakter for leveranse av BPA tjenester oppnevnt av Standard Norge. Olav E. Olsen har
erfaring med BPA tjenester siden 2008. Vi arrangerer selv kurs for medarbeidere innen BPA.

Abcent sikring av kvalifisert personell til brukerne er avgjørende for å sikre høy kvalitet på
vår drift av BPA-oppdrag. Abcent garanterer at vi gjennom våre utvelgelsesrutiner kan finne
medarbeidere som er faglig kvalifisert til å utføre avtalte arbeidsoppgaver, samt har personlige
egenskaper og fremtreden som passer den aktuelle brukeren.

Konsulenter som jobber med BPA i Abcent følger en felles prosedyrebeskrivelse. Denne
sikrer en overordnet kvalitet i det arbeidet vi utfører, samt en felles arbeidsmetodikk som
igjen sikrer en drift av høy kvalitet. Prosedyrebeskrivelsen tar utgangspunkt i Abcent
leveranseprosess, med fokus på elementer som er viktig i forhold til BPA og personlige
assistenter, og konsentrerer seg om de viktigste elementene knyttet til tiltrekking
- og utvelgelsesfasen.

Abcent har tjenestekonsesjon i Skien, Porsgrunn, Drangedal, Kragerø, Siljan, Ålesund, Tromsø, Kristiansund, Etne, Vestnes, Herøy, Volda, Austevoll, Karmøy, Haugesund
og Kvinesdal. Nord Aurdal, Sør Aurdal, Vang, Etnedal, Vestre Slidre, Østre Slidre og Rælingen.
Ås, Frogn, Nesodden, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Elverum, Hamar og Arendal.