Aktiviteter: OPPLEVELSER OG ERFARINGER

Båttur med elever i forbindelse med alternativ undervisning

Når abcent får oppdrag ønsker vi å legge til rette for ulike aktiviteter. Grunnet et stort spenn i funksjonsnivå hos våre brukere er det viktig å kunne tilpasse seg. Vi jobber derfor daglig med tilrettelegging for å kunne finne gode aktiviteter som fungerer for våre brukere. For å klare å holde brukerne aktive og sørge for at de har en hyggelig opplevelse er det viktig at aktivitetene gjenspeiler deres interesser. Samtidig har vi alltid et ønske om å lure noe lærdom inn i prosessen og prøver å ha en form for progresjon hele veien. 

Abcent disponerer derfor båter for opplevelser i maritimt miljø og har ansatte med god nautisk kompetanse. Denne kompetansen ønsker vi å utnytte og derfor blir den en del aktiviteter i båt som følge av dette. Her er også mulighetene for tilpasning er store. På en båt finnes det både krevende og enkle oppgaver, som gjør at elever i starten kan begynne med enkle oppgaver som knuter og fender. Etter litt erfaring blir progresjon viktig, da kommer alt fra navigering og faktisk styring av båten inn i bildet. Abcent kan også gjennomføre kurs i båtførerprøven i de rette omgivelser. Da sitter elevene igjen med kunnskap og praktisk erfaring som gjør de egnet til å utforske båtlivet på egenhånd i etterkant. Dette da i de tilfeller der funksjonsnivået tillater dette.

Vi disponerer også egne lokaler som kan brukes til alt fra verksteds, til rene undervisningsdager. Området rundt er lagt til rette aktiviteter og lokalene kan fungere som en base for turer i skog og mark. Disse lokalene brukes derfor ofte i forbindelse med vår alternativ undervisning.

Abcent har også ulike samarbeidspartnere som gjør mulighetene store for andre aktiviteter i fjellet og ved vannet når det skulle være ønskelig.

Ved avlastningsoppdrag blir aktiviteten laget i samarbeid med foresatte og det brukeren selv ønsker. Enten i egent hjem eller våre lokaler. I disse tilfellene er utflukter til lokale aktivitets arenaer eller turer i skog og mark vanlig.

Det er viktig at våre brukere er med på aktiviteter de selv har interesse av og at de opplever mestring rundt dette i hverdagen. Vi ønsker alltid å finne de beste mulighetene innenfor de begrensningene som finnes.