Organisasjonskart

Oversikt over organisasjonen

Abcent as har i tillegg knyttet til seg 9 miljøterapeuter, 
på hel og deltidsbasis, 17 ledsagere samt ernæringsfysiolog, psykolog,
syke
pleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagoger, 
ergoteraputer, spesialpedagoger.


Faggruppen vår er bredt sammensatt og innehar nødvendig
fagkompetanse og med minst 50 % høyskoleutdannelse. 
Ved tilsetting må alle fremlegge godkjent politiattest,
taushetserlæring og personlig egnethet er nøye vurdert.