Om oss

 

Abcent er et privat omsorgsforetak med hovedfokus på avlastning- og omsorgstilbud for barn og voksne, med hovedbase i Telemark. Abcent har sitt utspring og er en videreføring av Amea as som har drevet med barneverntjenester, avlastning og undervisning siden 2005. Dette sammen med ledsagertjenester og BPA er i dag en del av kjernevirksomheten i Abcent.

Abcent som bedrifts har et stort fokus på kundetilfredshet og jobber alltid for å gjøre hverdagen til våre kunde så god og lettvin som mulig. Vi opplever at våre oppdrag får gode tilbakemeldinger og at vi har fornøyde kunder som setter pris på vårt møte i hverdagen.

For oss er det fleksibilitet som står i fokus. Vi har som mål å kunne ta imot alle typer omsorgs oppdrag. Vi opplever stadig og bli kontaktet for nye spennende oppgaver. Det å finne gode løsninger kan være både krevende og vanskelig, men med et tett samarbeid med skoler, kommunen, foresatte og ikke minst brukerne finner vi alltid gode løsninger som fungerer for alle.

Abcent har i dag tjenestekonsesjon i mange ulike kommuner. Det betyr at dersom du har fått vedtak på helse- eller omsorgstjenester av kommunen, kan du kontakte oss for å få levert disse tjenestene.

Abcent har avtale med NRI om leveranse av Helse- og omsorgstjenester til Aurskog-Høland kommune, Enebakk kommune, Fet kommune, Nittedal kommune og Sørum kommune. Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, førsteledd nr. 6. Dette betyr at vi er kvalitet testet og kan levere helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse herunder praktisk bistand, opplæring samt avlastningstiltak i disse kommunene.

I Kristiansand kommune leverer vi praktisk bistand tjenester, med tjenestekonsesjon fra kommunen.

Når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Har vi nylig fått tildelt tjenestekonsesjon i Etne kommune, fra før har vi konsesjon i Kristiansund, Tromsø, Herøy, Vestnes, Volda, Austevoll, Karmøy, Haugesund, Gjesdal og Kvinesdal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Etnedal, Vestre Slidre og Østre Slidre, Ås, Frogn, Nesodden, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Elverum, Hamar, Rælingen og Arendal.

I Skien og Porsgrunn har Abcent, igjennom GKI, sin ledsager tjeneste. Der vi i dag har 11 ruter i området som går ut på ledsagelse av elever med ulike spesial behov. Ledsagelsen er et samarbeid sammen med Skien Taxi som står for kjøringen til og fra skole, der vi er med på turene for å ivareta elevenes trygghet på denne reisen.

I tillegg til å levere tjenester på vegne av kommunene, tilbyr vi også private omsorgstjenester. 

HMS, IK, verdier og ledelse
Internkontroll og kvalitet
Abcent  as drifter i dag flere tiltak og type tjenester. For å sikre kvalitet og oppfylle lovens krav er utvikling og evaluering av Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  og internkontroll (IK) viktig. Kommunikasjon, dialog og samarbeid med ansatte og tillitsvalgte må til for å sikre gode og kvalitetspregede tjenester og produkter. abcent følger NHO’s retningslinjer og veiledere for dette.

Etikk, moral og faglighet
Alle våre ansatte skal kjenne til og har også et eget ansvar ifht. lde forskjellige lovverk. Fag og fagutvikling vektlegges og blir ivaretatt gjennom kursing til ansatte. abcent samarbeider med helsetjeneste, skoleverk, kompetansesenter, næringsliv, pårørende, kommuner og bydeler. Vi er opptatt av å ha en imøtekommende samarbeidsform med kjøpere av tjenester. Det er et ubestridt mål å sikre at abcent as har fornøyde brukere, pårørende og kommuner. Tilfredshetsundersøkelser lages en gang i året.

Ledelsesgrunnlaget i abcent
Ledelse og ansatte i abcent har gjennom workshops kommet opp med verdier og lederprinsipper som alle kjenner seg igjen i og kan stå inne for. Verdiene våre -MITTA (Mestring, Initativ, Trygghet, Tydelighet, Ansvar). Kontinuerlig arbeid og fokus på dette tror vi bidrar til et godt arbeidsmiljø. Dette vil igjen komme beboere, barn og unge til gode med å oppleve god kvalitet på det vi gjør. Mestringsfølelse og livskvalitet vil bli stående igjen som et mantra.