Om oss

Abcent er et privat omsorgs foretak med hovedfokus på avlastning- og omsorgstjenester for barn og voksne, med hovedbase i Telemark. Abcent har sitt utspring og er en videreføring av Amea AS som har drevet med barneverntjenester, avlastning og undervisning siden 2005.
I 2010 var Abcent den nye bedriften som skulle videreføre disse tjenestene, men også ta på seg flere typer oppdrag. Vi har i dag utviklet vår portefølje til å tilby Omsorgstjenester, Avlastning, Ledsagertjenester, Undervisning, BPA og Praktisk bistand.
Omsorgstjenester for eldre, der vi bistår med ulike oppgaver hjemme hos våre kunder. Alt fra husvask til handleturer, eller bare en liten hårvask.
Avlastning for barn som trenger ekstra oppmerksomhet og omsorg.
Ledsagertjenester for elever som kan oppleve anfall eller andre utfordringer under reiseveien til og fra skolen.
Undervisning for de trenger ekstra tilrettelegging og bedre oppfølging i skolesammenheng.
Brukerstyrt personlig assistanse for rullestolbrukere som ønsker seg større grad av selvstendighet i hverdagen.
Praktisk bistand for de som har fått innvilget bistand i hjemmet av kommunen.
Vi har stadige ambisjoner om å tilby flere tilbud som en privat helse- og omsorgs-aktør i Norge og tror fremtiden vil være preget av flere private aktører som bistår og samarbeider med kommunene for å ta for seg det økende behovet i årene som kommer.
Abcent som bedrifts har et stort fokus på kundetilfredshet og jobber alltid for å gjøre hverdagen til våre kunde så god og lettvin som mulig. Vi opplever at våre oppdrag får gode tilbakemeldinger og at vi har fornøyde kunder som setter pris på vårt møte i hverdagen. For oss er det fleksibilitet som står i fokus. Vi har som mål å kunne ta imot alle typer omsorgs oppdrag. Vi opplever stadig og bli kontaktet for nye spennende oppgaver. Det å finne gode løsninger kan være både krevende og vanskelig, men med et tett samarbeid med skoler, kommunen, foresatte og ikke minst brukerne finner vi alltid gode løsninger som fungerer for alle.
Abcent har i dag tjenestekonsesjon i mange ulike kommuner. Det betyr at dersom du har fått vedtak på helse- eller omsorgstjenester av kommunen, kan du kontakte oss for å få levert disse tjenestene.
Abcent har avtale med NRI om leveranse av Helse- og omsorgstjenester til Aurskog-Høland kommune, Enebakk kommune, Fet kommune, Nittedal kommune og Sørum kommune. Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, førsteledd nr. 6. Dette betyr at vi er kvalitet testet og kan levere helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse herunder praktisk bistand, opplæring samt avlastningstiltak i disse kommunene.
I Kristiansand kommune leverer vi praktisk bistand tjenester, med tjenestekonsesjon fra kommunen.
For Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) Har vi konsesjon i Ålesund kommune, Etne kommune, Kristiansund, Tromsø, Herøy, Vestnes, Volda, Austevoll, Karmøy, Haugesund, Gjesdal og Kvinesdal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Etnedal, Vestre Slidre og Østre Slidre, Ås, Frogn, Nesodden, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Elverum, Hamar, Rælingen og Arendal.
I Skien og Porsgrunn har Abcent sin ledsager tjeneste. 15 daglige ruter der vi stiller med ledsager for elever med ulike spesielle behov. Tjenesten er et tilskudd til skolekyss ordningen der Skien Taxi som står for kjøringen til og fra skole, der vi er med på turene for å ivareta elevenes trygghet på denne reisen.
I tillegg til å levere tjenester på vegne av kommunene, tilbyr vi også private omsorgstjenester.  
HMS, IK, verdier og ledelse
Internkontroll og kvalitet
Abcent  as drifter i dag flere tiltak og type tjenester. For å sikre kvalitet og oppfylle lovens krav er utvikling og evaluering av Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  og internkontroll (IK) viktig. Kommunikasjon, dialog og samarbeid med ansatte og tillitsvalgte må til for å sikre gode og kvalitetspregede tjenester og produkter. abcent følger NHO’s retningslinjer og veiledere for dette.
Etikk, moral og faglighet
Alle våre ansatte skal kjenne til og har også et eget ansvar ifht. lde forskjellige lovverk. Fag og fagutvikling vektlegges og blir ivaretatt gjennom kursing til ansatte. abcent samarbeider med helsetjeneste, skoleverk, kompetansesenter, næringsliv, pårørende, kommuner og bydeler. Vi er opptatt av å ha en imøtekommende samarbeidsform med kjøpere av tjenester. Det er et ubestridt mål å sikre at abcent as har fornøyde brukere, pårørende og kommuner. Tilfredshetsundersøkelser lages en gang i året.
Ledelsesgrunnlaget i abcent
Ledelse og ansatte i abcent har gjennom workshops kommet opp med verdier og lederprinsipper som alle kjenner seg igjen i og kan stå inne for. Verdiene våre -MITTA (Mestring, Initativ, Trygghet, Tydelighet, Ansvar). Kontinuerlig arbeid og fokus på dette tror vi bidrar til et godt arbeidsmiljø. Dette vil igjen komme beboere, barn og unge til gode med å oppleve god kvalitet på det vi gjør. Mestringsfølelse og livskvalitet vil bli stående igjen som et mantra.