HVEM BRUKER OSS

Abcent har offentlige og private aktører som sine kunder.

De vi hjelper er barn og voksene som har et behov for bistand og omsorgstjenesterester i kortere eller lengre perioder. Dette er i sitt eget hjem, eller i våre lokaler. Vi samarbeider med flere kommuner som gjør at vi på vegne av dem gjennomfører ulike heletjenester som beboere har rett på. Dette er hos personer som har fått innvilget bistand som en støtteordning fra kommunen. Vi mottar også privat oppdrag for de som ønsker dette. Noen har ønsket hjelp med søknadsprosessen for å skaffe bistand. Da har vi også hjulpet til med dette, da mange har følt seg litt hjelpeløse i en stor og krevende prosess.

Vi gjennomfører ledsagertjenester for kommunen. Alternativ undervisning for ulike skoler. Bistår privatpersoner i hjemmet med ulike praktisk oppgaver. Avlasting med brukere for kortere eller lengre perioder.

Abcent har bla. samarbeid med barneverntjenestene i kommuner/bydeler, Bufetat, BUP, PPT, Helseforetakene og Nav

Vi blir gjerne kontaktet av pårørende eller foresatte som ønsker bistand. Dersom du lurer på om vi kan hjelpe deg kan du bare ta kontakt for en hyggelig samtale. Kontakt informasjon finner du under fanen Kontakt oss.