HVEM BRUKER OSS

Abcent har offentlige og private aktører som sine kunder.

De vi hjelper er barn og voksene som har et behov for bistand eller omsorgstjenesterester i kortere eller lengre perioder. Dette er i sitt eget hjem, eller i våre lokaler. Vi samarbeider med flere kommuner og leverer ulike heletjenester som beboere har rett på. Når vi leverer på vegne av kommunen er dette personer som har fått innvilget bistand som en støtteordning fra kommunen, men vi leverer også tjenster privat. Vi hjelper også brukere igjennom søknadsprosessen med å skaffe bistand.

Vi gjennomfører ledsagertjenester for kommunen. Alternativ undervisning for ulike skoler. Bistår privatpersoner i hjemmet med ulike praktisk oppgaver. Avlasting med brukere for kortere eller lengre perioder.

Abcent har bla. samarbeid med barneverntjenestene i kommuner/bydeler, Bufetat, BUP, PPT, Helseforetakene og Nav

Vi blir gjerne kontaktet av pårørende eller foresatte som ønsker bistand. Dersom du lurer på om vi kan hjelpe deg kan du bare ta kontakt for en hyggelig samtale. Kontakt informasjon finner du under fanen Kontakt oss.