Slik driver vi

Hvordan driver abcent as

Bo og avlastningstilbud for barn og voksne som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme i kortere eller lengre perioder.

Omsorg, mestring, opplevelser og aktiviteter i trygge gode omgivelser med høyt kvalifisert personell.

Barnevernstjenester for barn og ungdommer med mindre funksjonshemninger og sammensatt problematikk vil få tilrettelagt bistand og 
individuell tilpasning etter behov.

Et innholdsrikt botilbud og bofellesskap med kvaliteter  hvor kommuner og andre faglige instanser har et ord med i laget og er i tett dialog med brukerne.

Pedagogiske og terapautiske metoder etter modell av Løvstadskolen –TMV.

I all vårt virke vil legge tilrette forholdene for pårørende.