Avlastning

Avlastning kan være avgjørende for å få endene til å møtes for familier med barn som har en litt mer krevede hverdag. Abcent tilbyr helgeavlastning eller fritidsavlastning. Helgeavlastningen kan være i egent hjem, på en av våre avlastnings boliger eller at vi tar med bruker ut på aktiviteter. I løpet av helgen vil vi da gjerne lage et opplegg individuelt tilpasset etter funksjon, interesser og alder. For å gjøre helgen så spennende og aktiv som mulig.

Fritidsavlastning er et tilsvarende tilbud av litt kortere varigehet på ettermiddagen. Vi har blant annet hatt ulike arrangementer der vi har delt opp i jente- og guttegrupper med aktiviteter, eller hatt med enkeltbrukere på aktiviteter etter skoletiden. Dette tilpasses vi de ulike brukerne i samsvar med foresatte. 

Det er stort sett mulig å få avlastning når og hvor du måtte ønske dette, i ferier, hverdagen eller helgene. Trygghet er et viktig punkt når det kommer til å overlevere barna dine til andre mennesker. Vi går derfor sammen med foresatte og setter opp et møte sammen med avlastere vi tror kan passe til jobben. Det er viktig for oss å ha med foresatte i prosessen når vi finner avlastere, dette tror vi er med på å skape en trygghet der foresatte slapper mer av når barna er på avlastning. 

Vi kan ta imot både enkelte brukere eller grupper dersom dette skulle være ønskelig.

Ved inntak av nye brukere ber vi pårørende om skjematiske opplysninger slik at behov og ønsker samsvarer tilbudet vårt. For utflukter og andre gjøremål disponerer vi minibuss og personbiler.

Dersom du ønsker mer og utfyllende informasjon om våre avlastningstilbud kontakt oss under fanen Kontakt oss