Avlastning

Private avlastningstjenester:

For familier eller enkelt personer med et tungt omsorgsarbeid i hjemmet. Mange familier har familiemedlemmer som krever ekstra omsorg. Da kan oppgaver som er problemløse for en vanlig familie på 4 plutselig bli svært krevende prosess. Formålet med avlastning er å gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie samtidig som de skal få tid kunne delta i vanlige sammfunsaktiviteter. For å få til dette kan det være nødvendig med avlastning. Vi kan stille med personell som bistår deg i hverdagen, slik at du unngår en overbelastning over tid. Avlastning kan skje i egent hjem eller at vi tar med bruker på ulike aktiviteter.

Ulike avlastningsmuligheter:

Fritidsavlastning gjelder avlastning på ettermiddagen. Her kommer personell hjem til bruker og avlaster i egent hjem, eller tar med bruker ut på aktiviteter etter jobb/skoletid. Aktiviteter og opplegg tilpasses de ulike brukerne i samsvar med foresatte ønsker og behov. Dette kan være alt fra leksehjelp til personlig stell og pleie og matlaging. Ofte fylt med faste rutiner med noe fleksibilietet til ulike aktiviteter fra uke til uke. 

Helgeavlastningen kan være i egent hjem, boliger vi bestitter eller at vi tar med bruker ut på aktiviteter. I løpet av helgen vil vi lage et opplegg individuelt tilpasset etter funksjon, interesser og alder. For å gjøre helgen så spennende og aktiv som mulig.

Fleksibel avlastning for de som trenger avlastning på dagtid eller tilpasset egne behov. Her er alt mulig og vi ønsker å legge til rette for at avlastningen skal kunne skje til alle døgnets tider. Dette kan være avlastning over natten eller på dagtid. 

Det er mulig å få avlastning når og hvor du måtte ønske dette, i ferier, hverdagen eller helgene. Vi kan være et supplement til støtten du får av kommunen og levere tjenester privat. Vi har et ønske om at avlastningen skal være en god opplevelse fra start til slutt. Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for våre kunder. Et tiltak vi har gjort er møte med foresatte og potensielle avlastere ved nye oppdrag. Foresatte får da være med i prosessen og får velge hvem de ønsker at skal stå for avlastningen. Vi opplever at dette skaper en trygghet for foresatte og sørger for et bedre og tettere samarbeid.

 

Ved inntak av nye brukere ber vi pårørende om skjematiske opplysninger slik at behov og ønsker samsvarer tilbudet vårt. For utflukter og andre gjøremål disponerer vi minibuss og personbiler.

Dersom du ønsker mer og utfyllende informasjon om våre avlastningstilbud kontakt oss under fanen Kontakt oss