BPA - Brukerstyrt Personlig Assistanse

BPA - Arbeidleder styrer assistent igjennom dagen

Abcent er et privat omsorgsforetak som tilbyr BPA i en rekke kommuner. BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Det er med andre ord brukeren som står i sentrum. Brukeren får en assistent som skal assistere der det er behov igjennom dagen. Vi i Abcent stiller med assistenter og du som bruker styrer hvordan hverdagen din ser ut. Det er viktig for oss og skape et godt forhold mellom bruker og assistent, vi leter derfor alltid etter personell som går godt overens med bruker. For å klare dette ønsker vi at bruker er med i prosessen, når vi skaffer personell som skal bistå dem i hverdagen.

Dersom du har fått tildelt timer med BPA fra kommunen har du mulighet til å velge oss. Vi har mulighet til å levere BPA i alle kommunene vi har tjenestekonsesjon, du som bruker står fritt til å velge den leverandøren du selv vil. Vi kan love et skreddersydd opplegg som du vil være 100% fornøyd med. 

Åge Frisak har erfaring med BPA siden 2009, og var med i en komitè for utarbeidelse av kontrakter for leveranse av BPA tjenester oppnevnt av Standard Norge. 

Olav Olsen har erfaring med BPA tjenester siden 2008. Vi arrangerer selv kurs for medarbeidere innen BPA.

Abcent sikring av kvalifisert personell til brukerne er avgjørende for å sikre høy kvalitet på vår drift av BPA-oppdrag. Abcent garanterer at vi gjennom vår utvelgelsesrutiner kan finne medarbeidere som er faglig kvalifisert til å utføre avtalte arbeidsoppgaver, samt har personlige egenskaper og fremtreden som passer den aktuelle brukeren. Konsulenter som jobber med BPA i Abcent følger en felles prosedyrebeskrivelse. Denne sikrer en overordnet kvalitet i det arbeidet vi utfører, samt en felles arbeidsmetodikk som igjen sikrer en drift av høy kvalitet. Prosedyrebeskrivelsen tar utgangspunkt i Abcent leveranseprosess, med fokus på elementer som er viktig i forhold til BPA og personlige assistenter, og konsentrerer seg om de viktigste elementene knyttet til tiltrekking - og utvelgelsesfasen. 

Abcent har tjenestekonsesjon i:

Ålesund kommune, Etne kommune, Kristiansund,Tromsø, Herøy, Vestnes, Volda, Austevoll, Karmøy, Haugesund, Gjesdal og Kvinesdal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Etnedal, Vestre Slidre, Østre Slidre, Ås, Frogn, Nesodden, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Elverum, Hamar, Rælingen, Arendal

I kommuner hvor det er avtale om driftskonto har arbeidslederne egne bankkort til administrere driftskonto. Vi har elektronisk timeregistrering for både arbeidsleder og assistenter. 

Dersom du har fått vedtak av kommunen på brukerstyrt personlig assistante kontakt oss her