Ledsagertjenesten

Ledsagertjeneste

Ledsager under skoleskyss tilbudet

Abcent leverer ledsagertjenester for Skien og Porsgrunn kommune. Vi har her et samarbeid med Skien taxi som leverer selve kjøringen, der vi stiller med ledsager på turene. Denne tjenesten bistår elever med funksjonshemninger eller medisinske behov under reisen til og fra skolen. Ledsager er med i bussen eller bilen som en sikkerhet for de elevene som har spesielle behov og trenger dette. De hjelper til med praktiske oppgaver underveis som sikker bruk av sikkerhetsbelter og beredskap i forhold til anfall og akutte hendelser. Dette fører til en tryggere reise mellom hjem og skole for elevene og gjøre at de kan benytte skolekysstilbudet på en trygg måte.

Forebyggende tiltak:

Våre medarbeidere jobber daglig med forebyggende tiltak for å gjøre kjøreturen til våre brukere best mulig. Vi opplever at utfordrende atferd etter perioder med tiltak ofte blir til rolige og fine turer der bruker og ledsager har en god kommunikasjon seg imellom. Dette er noe som har blitt lagt merke til og vi har fått gode tilbakemeldinger på dette fra foresatte vi møter i hverdagen samt skolene og kommunen.

Små endringer i hverdagen til våre brukere kan være avgjørende for hvordan resten av dagen ser ut. Det er derfor vi har et så stort fokus på dette i abcent. Det som fungerer for noen, fungerer ikke alltid for alle. Derfor blir det individuell tilpasning som er avgjørende. Ved jevnlige mellomrom har vi i abcent evalueringer av de ulike oppdragene vi gjennomfører. Dette er for å holde oss på et så høyt faglig nivå som mulig og sørge for at den kvaliteten vi leverte fra dag en opprettholdes over tid. Mye kan endre seg i brukernes helsetilstand og det er derfor viktig med et dynamisk forhold som gjenspeiler de som sitter sammen med oss i bussen.

Hvem har krav på ledsager?

De barna som i dag får ledsager i buss eller bil har fått dette tilbudet fra kommunen. Dette er noe som gjerne blir tildelt de som av medisinske grunner må ha en ekstra person tilgjengelig eller fordi atferden i noen tilfeller kan være såpass krevende at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner under kjøringen.

Hvor har vi oppdrag i dag?

Abcent leverer i dag denne ledsagertjenesten i Porsgrunn og Skien. Dersom din skole eller kommune ønsker en enkel og oversiktlig ordning med ledsagere. Der vi organiserer timeplan og lønn for alle ledsagere er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi står klare til å hjelpe og ønsker å gjøre jobben for dere.