Omsorgstjenester

Omsorgstjenester

Vi hjelper deg til en bedre hverdag

Vår oppgave er å komme hjem til deg for å bistå med oppgaver som du selv har vanskeligheter 
med å gjennomføre. Vi ønsker å være din støttespiller og tilpasser oss din hverdag for å få 
gjennomført det du har fått vedtak på i kommunen. I tillegg tilbyr vi også mange tilleggstjenester 
til de vi har omsorgsoppdrag for. Tjenester tilbys både privat og gjennom våre tjenestes konsesjoner. 

Viktig at du føler deg trygg

For deg som skal ha hjelp i eget hjem vil du selv få være med i utvelgelsen av en fast person 
som bistår deg. Vi ønsker at våre brukere skal være med i denne prosessen for at du skal 
kunne stole på og føle deg trygg rundt de menneskene som hjelper deg. Dette er noe vi allerede 
har fått veldig gode tilbakemeldinger på av våre nåværende brukere. Det er viktig for oss å ha 
god og nærkontakt med bruker og pårørende.

Hva kan vi hjelpe deg eller dine med?

Personlig assistent/Ledsager
Vi kan bli med deg til byen for å handle. Trenger du noen til å hjelpe deg med innkjøp gjør vi det. 
Det kan være godt å ha med seg noen både for det sosiale og det praktiske. Vi blir gjerne med 
deg til tannlege, lege, sykehus etc.

Praktisk hjelp
Små reparasjoner og vedlikehold kan vi hjelpe deg med, og hvis det er noe som trenger fagfolk 
kan vi hjelpe deg med å få tak i det. Vi hjelper til med litt av hvert. Klarer vi det ikke selv, hjelper 
vi gjerne til med å skaffe en dyktig fagmann som kan gjøre jobben for deg.

Ut på tur
Dagene kan bli lange og ensformige om man ikke kommer seg ut av og til. Frisk luft og trivelige 
synsinntrykk er godt for både kropp og sjel. Vi kan ta deg med ut til fots eller på en biltur. En tur 
ut kan inneholde både kafebesøk og naturopplevelser, alt etter hva du ønsker selv.

Fysisk aktivitet/Trening og helse
Trenger du hjelp til egentrening etter et sykehusopphold, sykdom eller lignende? Vi kan hjelpe 
deg til å komme lettere tilbake til hektene. Enkle hverdagslige gjøremål kan bli vanskelige å 
klare selv, før en har fått styrken tilbake. Vi har fysioterapeut, ergoterapeut, osteopat, ernærings-
konsulent og personlig trener.

Hjemmetjenester
Trenger du hjelp til klesvask, vinduspuss, skapvask, rydding eller rengjøring på loft og kjeller 
eller annet, kan vi hjelpe. Det er du som bestemmer hva vi skal gjøre for deg. Hos oss får du 
din faste hjemmehjelp å forholde deg til!

Hjemmebesøk
Abcent hjelper deg til en bedre hverdag. Ensomheten er kanskje det tyngste for mange mennesker. 
Det å få besøk, ha noen å snakke med, noen å dele tanker og følelser med, er noe av det viktigste 
for de fleste.

Pårørende
Det å være pårørende til eldre, funksjonshemmede og / eller pleietrengende kan i perioder være 

tungt og vanskelig. Mange pårørende velger å bruke ferie, fridager og velferdspermisjon til å være 
sammen med sin syke far, mor eller annen nær familie. I mange tilfeller kan dette føre til at pårørende 
selv blir syk i kortere eller lengre perioder. Abcent kan gi et helhetlig og tilpasset omsorgstilbud slik at 
du som pårørende kan slappe av og hvite at omsorgsbehovet blir godt ivaretatt selv om du ikke er tilstede.

Det er viktig at familie og andre nærstående stiller opp men da i samarbeid med andre instanser. 
Abcent kan være der når du som pårørende skal reise bort eller av andre grunner ønsker litt avlastning.

Fortell oss hva du ønsker for deg selv eller dine nære, så skal vi gjøre vårt beste for å finne et 
godt, stabilt opplegg med personer du trives med.

Ta kontakt, ring oss gjerne for en uforpliktende prat!