Har du et ønske om å jobbe hos oss vil du finne våre ledige stillinger her. Vi legger ut stillinger til alle mulige oppdrag ut i fra hva som er nødvendig av personell for øyeblikket. Det er også anledning til å sende inn en åpen søknad for alle som har et ønske om å jobbe hos oss, disse vil bli vurdert forløpende. 

Ledige stillinger:

Åpen søknad:

Vi har et løpende behov for mennesker til våre oppdrag. Enten som assistent i et BPA oppdrag, en avlaster eller en ledsager. Behovet vil variere i løpet av året og vi tar i mot søknader og vil vurdere behovet løpende. 

Kompetanse vi trenger er:

  • Vernepleiere
  • Sykepleier
  • Ergoterapeut

evt. annen relevant høyskoleutdannelse. 

Det er også noen oppdrag som ikke krever formell kompetanse, mener du derfor at du er den personen vi leter etter kan du selvfølgelig også sende inn en søknad.

Send søknad og CV til:

age@abcent.no 

Tlf: +47 97 16 92 05

Daglig leder Åge Frisak

Kontaktperson i Abcent

Epost: age@abcent.no

Tlf: +47 97 16 92 05