Abcent-Omsorgstjenesten er en sammenslåing av Abcent AS og Omsorgstjenesten AS som skjedde i 2018. Dette var en følge av at Abcent ønsket å utvide sitt tilbud til kundene og gikk inn i samtaler med Omsorgstjenesten.

På dette tidspunktet jobbet Abcent med spesialundervisning, ledsagertjenester, praktisk bistand, BPA, omsorgs- og avlastning tjenester.

Omsorgstjenesten AS var en aktør med mange kunder i regionen Grenland for omsorgstjenester med mange dyktige medarbeidere og en flink administrasjon. Vi fant ut at en sammenslåing var bra for begge parter, og er nå et nytt samlet firma kalt Abcent-Omsorgstjenesten. 

I nye Abcent-Omsorgstjenesten jobber kun mennesker som ønsker å hjelpe andre, og som trives med det. Så langt det er mulig sørger vi for at du får en fast kontakt hos oss. En som du blir kjent med, som blir kjent med deg, og kan gjøre din hverdag lettere. Det å vite at det er mulig å ha noen å snakke med og kunne dele både gleder og sorger med er viktig.

 

Tjenestene som tilbys i Abcent-Omsorgstjenesten:

Omsorgstjenester for eldre, der vi bistår med ulike oppgaver hjemme hos våre kunder. Alt fra husvask til handleturer, eller en liten hårvask mm.

Avlastningstjenester for personer med funksjonshemninger eller stort omsorgs behov.

Ledsagertjenester for elever som kan oppleve anfall eller andre utfordringer under reiseveien til og fra skolen.

Foredrag for bedrifter og forsamlinger

Brukerstyrt personlig assistanse for de som ønsker seg større grad av selvstendighet i hverdagen.

Praktisk bistand for de som har fått innvilget bistand i hjemmet av kommunen.

Undervisning for elever som trenger ekstra tilrettelegging og bedre oppfølging i skolesammenheng.

Vi har stadige ambisjoner om å tilby flere tjenester som en privat helse- og omsorgs-aktør i Norge. Vi tror fremtiden vil være preget av flere private aktører som bistår og samarbeider med kommunene for å ta for seg det økende behovet i årene som kommer.

Vi har som mål å kunne ta imot alle typer omsorgs oppdrag. Vi opplever stadig å bli kontaktet for nye spennende oppgaver. Det å finne gode løsninger kan være både krevende og vanskelig, men med et tett samarbeid med skoler og kommune, foresatte og ikke minst brukerne finner vi alltid gode løsninger som fungerer for alle.

Abcent-Omsorgstjenesten har i dag tjenestekonsesjon i mange ulike kommuner for de ulike oppdragstypene. Det betyr at dersom du har fått vedtak på helse- eller omsorgstjenester av kommunen, kan du kontakte oss for å få levert disse tjenestene på vegne av den lokale kommunen. 

 

Tjenestekonsesjoner:

Alle steder vi har tjenestekonsesjon har vi lov til å levere tjenesten på vegne av kommunen. Det vil si at hvis du har fått innvilget hjelp til praktisk bistand eller BPA, kan du kontakte oss for å få hjelpen du skal få! Vi hjelper deg i gang, og skaffer personer som skal hjelpe deg. Det er du som velger hvilken leverandør du ønsker, og er du ikke fornøyd med de som hjelper deg, er det smart og prøve noen andre!

Under er alle kommunene vi har tjenestekonsesjon ramset opp. Hvis du finner navnet på din kommune i listen under betyr det at vi har avtale med kommunen om å levere tjenester. Finner du ikke kommunen du holder til i, kan vi uansett levere private tjenester. 

 

Praktisk Bistand:

BPA:

Ledsagertjenesten:

I Skien har Abcent sin ledsager tjeneste. 15 daglige ruter der vi stiller med ledsager for elever med ulike spesielle behov. Tjenesten er et tilskudd til skoleskyss ordningen der Skien Taxi som står for kjøringen til og fra skole, der vi er med på turene for å ivareta elevenes trygghet på denne reisen.

 

Pressemelding:

Abcent kjøper Omsorgstjenesten

SKIEN, 21. MARS 2018

Abcent AS har inngått en intensjonsavtale med Skien Boligbyggelag (SBBL) som hovedaksjonær om kjøp av selskapet Omsorgstjenesten AS.

Hovedvirksomheten til Omsorgstjenesten AS er å tilby tjenester rettet mot personer som hovedsakelig trenger tjenester relatert til personlig assistanse, hjemmeservice, ut på tur, fysisk aktivitet og trening, rådgivning mv.

Omsorgstjenesten AS ble etablert i 2003 og har sitt hovedkontor i Skien. Selskapet har opparbeidet seg god kompetanse og en dyktig organisasjon som i dag leverer tjenester i flere kommuner i Telemark og med hovedvekt i Grenland.

Omsorgstjenesten AS og Abcent AS har med denne avtalen styrket seg innenfor området helse- og omsorg, noe som gir ett spennende grunnlag for videre vekst og utvikling. Partene er også enige om at det skal etableres en samarbeidsavtale som ivaretar fordeler for medlemmer av SBBL. Selskapet vil etter sammenslåingen ha ca. 65 ansatte.

Om Abcent AS:

Abcent AS, etablert i 2010, er et privat omsorgs foretak med hovedfokus på Omsorgstjenester, Avlastning, Ledsagertjenester, Undervisning, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og Praktisk bistand for barn og voksne, med hovedbase i Telemark. Abcent AS har sitt hovedkontor på Klosterøya i Skien.

Kjøpet forventes å være gjennomført innen utgangen av april 2018.

Abcent AS er ett selskap i Telemark Group AS konsernet.

For nærmere informasjon om selskapene, se www.abcent.no og www.omsorgstjenesten.no.

Kontaktpersoner:

Åge Frisak, Daglig leder, mobil 917 69 205, age@abcent.no

Linda Charlotte Grunnreis, Avdelingsleder administrasjon, mobil 940 24 573, linda@abcent.no

Inger Bråthen, Avdelingsleder avd. omsorgstjenesten, mobil 952 30 781, inger@abcent.no

Marielle Thorstensen, Avdelingsleder, mobil 902 05 785, marielle@abcent.no

HMS, IK, verdier og ledelse:

Internkontroll og kvalitet

Abcent-Omsorgstjenesten drifter i dag flere tiltak og type tjenester. For å sikre kvalitet og oppfylle lovens krav, er utvikling, evaluering av Helse, miljø og sikkerhet (HMS), og internkontroll (IK) viktig. Kommunikasjon, dialog og samarbeid med ansatte og tillitsvalgte må til for å sikre gode og kvalitetspregede tjenester og produkter. Abcent-Omsorgstjenesten følger NHO’s retningslinjer og veiledere for dette.

Etikk, moral og faglighet

Alle våre ansatte skal kjenne til og har også et eget ansvar ifht. de forskjellige lovverk. Fag og fag-utvikling vektlegges og blir ivaretatt gjennom kursing til ansatte. Abcent-Omsorgstjenesten samarbeider med helsetjeneste, skoleverk, kompetansesenter, næringsliv, pårørende, kommuner og bydeler. Vi er opptatt av å ha en imøtekommende samarbeidsform med kjøpere av tjenester. Det er et ubestridt mål å sikre at Abcent-Omsorgstjenesten har fornøyde brukere, pårørende og kommuner. Tilfredshetsundersøkelser lages en gang i året.

Ledelses grunnlaget i Abcent-Omsorgstjenesten

Ledelse og ansatte i Abcent-Omsorgstjenesten har gjennom workshops kommet opp med verdier og lederprinsipper som alle kjenner seg igjen i og kan stå inne for. Verdiene våre -MITTA (Mestring, Initiativ, Trygghet, Tydelighet, Ansvar). Kontinuerlig arbeid og fokus på dette tror vi bidrar til et godt arbeidsmiljø. Dette vil igjen komme beboere, barn og unge til gode med å oppleve god kvalitet på det vi gjør. Mestringsfølelse og livskvalitet vil bli stående igjen som et mantra.