Om oss

Abcent AS er et privat omsorgsforetak med hovedfokus på avlastning- og omsorgstjenester for barn og voksne. Abcent AS ble startet i 2010 av Åge Frisak og Olav E. Olsen for å levere omsorgstjenester til kommuner. De siste årene har vi hatt en god vekst. I Abcent jobber kun mennesker som ønsker å hjelpe andre, og som trives med det. Så langt det er mulig sørger vi for at du får en fast kontakt hos oss. En du blir kjent med, som blir kjent med deg, og sammen gjøre din hverdag lettere.

Vi har idag fem tjenesteområder.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Abcent har lang erfaring med BPA og vi har et godt opparbeidet opplegg for alle vi leverer tjenester for. Vi har nær dialog med brukerne og kommunen, og vi er opptatt av hvordan brukerne kan få tilpasset sine behov innenfor rammen av vedtaket på en best mulig måte.

OMSORG

Private omsorg- og servicetjenester hvor vi bistår med praktisk bistand/hjemmehjelp i eget hjem. Alt fra husvask til handleturer, eller vaktmestertjenester og hagearbeid.

HELSE

Vi tilbyr kommunene en rekke ulike botilbud, som blir utformet og tilpasset etter den enkeltes behov. Heldøgnsomsorg 24/7 – Særlig ressurskrevende brukere.Gjennom flere år har vi tilegnet oss bred erfaring og god kompetanse innenfor fagfeltet. Kombinert med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet løser vi utfordringer for våre tjenestemottakere.

KOMPETANSE

Veiledning og kurs – Kurs i mestring av utagerende atferd, Kartlegging og veiledning i forhold til krevende elever. Skolealternativ/praksis og arbeidstrening for ungdom.Kompetanseheving internt og eksternt.

Ledsagertjenester og transport

Barnevern

Abcent gir institusjon, avlastning- og etterverntilbud til barn og unge mellom 13 og 23 år, som er i behov av omsorg, støtte, veiledning og tilrettelegging.

På våre avdelinger ønsker vi å skape en betydelig positiv forskjell for sårbare barn og unge gjennom utviklingsfremmende omsorg og opplevelser av mestring gjennom meningsfylte aktiviteter