Omsorgstjenesten

Omsorgstjenesten har vært en kjent aktør i Telemark for sine tjenester til eldre.Tjenesten går ut på å gi de som ønsker en hjelpende hånd når det kommer til husarbeid, matlaging, sosialisering eller følge til ulike undersøkelser og behandlinger. Etter mange år på egenhånd er Omsorgstjenesten nå blitt en del av fellesskapet i Abcent. Etterspørselen etter tjenesten er stor i området og vi tror den bare vil øke i årene som kommer. 

Les mer om omsorgstjenester: Her!