Abcent kjøper Omsorgstjenesten

SKIEN, 21. MARS 2018

Abcent AS har inngått en intensjonsavtale med Skien Boligbyggelag (SBBL) som hovedaksjonær om kjøp av selskapet Omsorgstjenesten AS.

Hovedvirksomheten til Omsorgstjenesten AS er å tilby tjenester rettet mot personer som hovedsakelig trenger tjenester relatert til personlig assistanse, hjemmeservice, ut på tur, fysisk aktivitet og trening, rådgivning mv.

Omsorgstjenesten AS ble etablert i 2003 og har sitt hovedkontor i Skien. Selskapet har opparbeidet seg god kompetanse og en dyktig organisasjon som i dag leverer tjenester i flere kommuner i Telemark og med hovedvekt i Grenland.

Omsorgstjenesten AS og Abcent AS har med denne avtalen styrket seg innenfor området helse- og omsorg, noe som gir ett spennende grunnlag for videre vekst og utvikling. Partene er også enige om at det skal etableres en samarbeidsavtale som ivaretar fordeler for medlemmer av SBBL. Selskapet vil etter sammenslåingen ha ca. 35 ansatte.

Om Abcent AS:

Abcent AS, etablert i 2010, er et privat omsorgs foretak med hovedfokus på Omsorgstjenester, Avlastning, Ledsagertjenester, Undervisning, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og Praktisk bistand for barn og voksne, med hovedbase i Telemark. Abcent AS har sitt hovedkontor på Klosterøya i Skien.

Kjøpet forventes å være gjennomført innen utgangen av april 2018.

Abcent AS er ett selskap i Telemark Group AS konsernet.

For nærmere informasjon om selskapene, se www.abcent.no og www.omsorgstjenesten.no.

Kontaktpersoner:

Åge Frisak 971 69 205 Daglig leder i Abcent AS

Marianne Hegna 901 25 473 Adm.dir i Skien Boligbyggelag

Inger Bråthen 952 30 781 Avdelingsleder i Omsorgstjenesten AS

 

Les mer om omsorgstjenester her: Omsorgstjenester