Abcent som arbeidsgiver

Abcent som arbeidsgiver

Det er Abcent som har det formelle ansvaret for assistentene. Vi tilbyr kontinuerlig kompetanseutvikling og har et sterkt fagteam tilgjengelig. Lønn og tillegg: Kveld, natt, helg, helligdag, overtid og ansiennitet. Gode pensjonsordninger og forsikringer uansett hvor de er når de jobber. Opplæring i assistent rollen, assistentmanual med alt de trenger å vite for å fylle assistentrollen. Vi har verneombud, bedriftshelsetjeneste og medarbeidersamtaler.

“Jeg opplever og bli godt ivaretatt som ansatt i Abcent, og jeg vet alltid hvor jeg skal henvende meg om det er noe jeg lurer på.” – Ansatt