Abcent som leverandør

Abcent som leverandør

Abcent har lang erfaring med BPA helt tilbake til 2008, og vi har et godt opparbeidet opplegg for alle vi leverer tjenester for. Vi har nær dialog med tjenestemottaker og kommunen, og vi er opptatt av hvordan tjenestemottaker kan få tilpasset sine behov innenfor rammen av vedtaket på en best mulig måte. Hvert BPA-tiltak har en ansvarlig koordinator som kan bistå arbeidsleder i administrative oppgaver og som er tilgjengelig for spørsmål man har underveis.

Abcent bistår ved:

  • Annonsering, jobbintervju og utvelgelse.
  • Turnus og vikarordning.
  • Opplæring av assistenter.
  • Rådgivning/veiledning av hele BPA ordningen.
  • Vi kan bistå med utstyr og lokaler som biler, båter og verksted.
  • Vi er profesjonelle, fleksible og tilgjengelige med stor tilstedeværelse.