Avlastning

Ulike avlastningsmuligheter:
Fritids-avlastning på ettermiddagen. Her kommer personell hjem til familie og avlaster i egent hjem, eller tar med bruker ut på aktiviteter etter jobb/skoletid. Aktiviteter og opplegg tilpasses barn og unge sin individuelle behov i samsvar med foresattes og barnevernets ønsker og behov. Dette kan være alt fra leksehjelp til personlig stell og pleie samt matlaging. Ofte fylt med faste rutiner med noe fleksibilitet til ulike aktiviteter fra uke til uke.

Helge-avlastning kan være i egent hjem, boliger vi besitter eller at vi tar med barn og unge ut på aktiviteter. I løpet av helgen vil vi lage et opplegg individuelt tilpasset etter funksjon, interesser og alder. For å gjøre helgen så spennende og aktiv som mulig. Alt er mulig og vi ønsker å legge til rette for at avlastningen skal kunne skje til alle døgnets tider. Dette kan være avlastning over natten eller på dagtid.

Vi har et ønske om at avlastningen skal være en god opplevelse fra start til slutt. Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for våre kunder. Et tiltak vi har gjort er møte med foresatte og potensielle avlastere ved nye oppdrag. Foresatte får da være med i prosessen og får velge hvem de ønsker at skal stå for avlastningen. Vi opplever at dette skaper en trygghet for foresatte og sørger for et bedre og tettere samarbeid. Ved inntak av nye brukere ber vi pårørende om skjematiske opplysninger slik at behov og ønsker samsvarer tilbudet vårt. For utflukter og andre gjøremål disponerer vi minibuss og personbiler.