fbpx

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Trenger du hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller vurderer å bytte leverandør?

Abcent formidler brukerstyrt personlig assistanse til kommuner over hele landet. Vi har mange års erfaring med BPA og legger vekt på et nært og godt samarbeid med brukerne så vel som kommunene. Vår rådgiver Linn Kathrine Kallåk er her for deg som trenger hjelp med søknaden din, skal flytte til en ny kommune eller vurderer å bytte leverandør.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse. Du bestemmer selv hvem som skal assistere deg, hva du trenger hjelp til, hvor og hvordan du ønsker assistanse. Ordningen kan for eksempel erstatte hjelp fra hjemmetjenesten eller personalet i en omsorgsbolig.

Ideen stammer fra en gruppe studenter i USA på 1960-tallet, som ønsket kontroll over eget liv, uavhengighet og selvbestemmelse i hverdagen. I Norge ble retten til BPA-assistent vedtatt i 2015, som et viktig bidrag til likestilling og likeverd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tjenesten er ment for deg som har behov for hjelp i dagliglivet – både i og utenfor hjemmet. Målet er å gjøre det enklere å leve og bo selvstendig. Du skal kunne fylle tilværelsen med aktiviteter og oppgaver på lik linje med andre.

Hvem har rett til å få BPA?

For å kunne søke om en BPA-assistent må du:

 • Være under 67 år
 • Ha behov for assistanse over lenger tid (utover 2 år)
 • Ha behov for bistand minst 32 timer i uken

Hvis du kan sjekke av disse boksene, har kommunen plikt til å tilby deg hjelpetjenester organisert som BPA hvis du selv ønsker det. Merk at du kan ha krav på en personlig assistent selv om assistansebehovet ditt er på mellom 25 og 32 timer i uken. Det gjelder hvis kommunen ikke kan dokumentere at løsningen vil medføre vesentlig høyere kostnader enn de ellers ville hatt. Det samme gjelder hvis du har et hjelpebehov på under 25 timer, men kommunen likevel vurderer ordningen som mest hensiktsmessig for deg.

Hvilke hjelpetjenester kan organiseres som BPA?

 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • Praktisk bistand (opplæring)

Hvordan fungerer ordningen?

Du står fritt til å velge blant leverandørene som kommunen din har avtale med. Når du velger Abcent som leverandør, er det vi som har arbeidsgiveransvaret for assistentene, skriver kontrakt og utbetaler lønn m.m.

Fordi målet med en brukerstyrt personlig assistent er å være sjef i eget liv og ha større selvbestemmelse i hverdagen, er det du eller foreldre/verge som får arbeidslederrollen. Dere kan også samarbeide om denne oppgaven.

Som arbeidsleder står du fritt til å avgjøre hvilke oppgaver du ønsker hjelp med. Det blir din jobb å organisere turnus og arbeidsplaner, planlegge ferieavvikling og veilede assistenten i hverdagen. Vi gir kurs og veiledning i arbeidslederrollen og hjelper deg mer enn gjerne på veien.

Eksempler på hva du kan få hjelp til av en personlig assistent:

 • Praktiske gjøremål som rengjøring eller matlaging
 • Innkjøp
 • Aktiviteter som sport, kino, teater og friluftsliv
 • Kjøre og hente til lege, besøk og andre avtaler
 • Hygienehjelp som dusj, toalettbesøk og tannpuss

Trenger du hjelp med søknaden din?

Vi hjelper deg gjerne å søke om BPA. Ta kontakt med rådgiver Linn for en uforpliktende og hyggelig samtale.

Vil du bytte leverandør?

Denne prosessen trenger ikke å bli komplisert eller trekke ut i tid. Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg steg for steg.

Abcent som leverandør

Hvert BPA-tiltak har en ansvarlig koordinator som kan bistå arbeidsleder med administrative oppgaver og er tilgjengelig for spørsmål underveis. Vi er profesjonelle og fleksible med stor tilstedeværelse for kundene våre.

Vi bistår med:

 • Annonsering, jobbintervju og utvelgelse
 • Turnus- og vikarordning
 • Opplæring av assistenter
 • Rådgivning og veiledning rundt ordningen
 • Utstyr og lokaler som biler, båter og verksted

Abcent som arbeidsgiver

Vi har det formelle ansvaret for alle våre personlige assistenter.

Som arbeidsgiver tilbyr vi:

 • Kontinuerlig kompetanseutvikling
 • Et sterkt fagteam
 • Tillegg ved kveld, natt, helg, helligdag og overtid
 • Gode pensjonsordninger og forsikringer
 • God opplæring i assistentrollen
 • Verneombud, bedriftshelsetjeneste og medarbeidersamtaler

Vil du ha mer informasjon om ledige stillinger? Ta kontakt med oss her.

I hvilke kommuner er vi tilstede?

Vi tilbyr brukerstyrt personlig assistanse til mange kommuner i Norge – og flere skal det bli. Under finner du en oppdatert liste over hvor vi er til stede i dag. Står ikke hjemstedet ditt oppført her? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss for råd og veiledning.

Se hvor du kan velge oss som leverandør