BPA

Vi leverer BPA tjenester:

🥳 Vi har nå blitt godkjent som BPA leverandør i Grimstad, Narvik, Kristiansund og Etne!🥳 Ønsker du ny leverandør eller hjelp til å søke om BPA vedtak, ta kontakt med vår BPA rådgiver Linn Kathrine i dag.BPA sees på som et likestillingsverktøy. Det er en menneskerett å kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Funksjonsnedsettelser kan noen ganger være en utfordring for dette, men med BPA får man muligheten til å leve et liv uten de unødige hindrene en funksjonsnedsettelse kan føre til. Et liv med meningsfylte aktiviteter og innhold, fellesskap og kjærlighet. Med BPA bestemmer du selv hvem som skal assistere deg, når du trenger assistanse og hvordan assistanse.

Abcent har lang erfaring med BPA helt tilbake til 2008, og vi har et godt opparbeidet opplegg for alle vi leverer tjenester for. Vi har nær dialog med brukerne og kommunen, og vi er opptatt av hvordan brukerne kan få tilpasset sine behov innenfor rammen av vedtaket på en best mulig måte.