Ettervern

Abcent har etterverntilbud for ungdommer mellom 18-23 år med bakgrunn fra barnevernstiltak. Målet vårt er å hjelpe ungdom til å mestre overgangen fra barnevernets oppfølgning til en mer selvstendig tilværelse. Vi ønsker også å tilby dette som en trygghet til de ungdommene som har bodd i institusjon hos oss, i tillegg til nye ungdommer.

Vi tilbyr:
  • Psykososial støtte og praktisk hjelp i forhold til bolig og botrening
  • Psykososial støtte og praktisk hjelp i forhold til utdanning, skole eller jobb
  • Arbeidstrening via vårt nettverk
  • Bistand og praktisk hjelp i forhold til økonomi
  • Psykososial støtte og bistand i forhold til sosialt nettverk