Helse- og omsorgstjenester

Vi i Abcent kan tilby en rekke ulike botilbud, som er utformet og tilpasset etter den enkeltes behov. Gjennom flere år har vi tilegnet oss bred erfaring og god kompetanse innenfor fagfeltet. Kombinert med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet løser vi utfordringer for våre tjenestemottakere.  
Hos oss vil man bli godt ivaretatt, og møtt med respekt og forståelse. Vårt overordnete mål er å kunne skape trygghet, glede, god livskvalitet og et sted man kan kalle for et “hjem”
«Løsningsfokusert aktør som løser utfordringer med hodet og hjertet for våre tjenestemottakere»

Kontakt

Marius
Marius Kaasa

Snarveier