fbpx

Helsetjenester

Vi tilbyr hjemmebaserte helsetjenester, omsorgsbolig og avlastning med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven og etter vedtak fra kommunen.

Vårt mål er å være en faglig sterk og utfyllende samarbeidspartner for kommunene. Eksempelvis når de mangler ressurser eller spesialkompetanse, eller behovet til innbyggeren er sammensatt og vanskelig å dekke. Vi kan også tilby hjemmebaserte tjenester og avlastningsopphold uten kommunalt vedtak.

Vi tilbyr helsetjenester innen to kategorier:

 • Hjemmebaserte helsetjenester
 • Omsorgsbolig og avlastning

Uansett kategori strekker vi oss langt for å oppnå god dialog og tverrfaglighet. Både på tvers av avdelingene i Abcent og overfor kommunen, spesialisthelsetjenesten og andre aktører. Vi har gode rutiner for å gjøre dette samarbeidet enklere. For eksempel jobber vi med det digitale fagsystemet Omhu, som gjør det problemfritt å samarbeide på tvers av etater og tjenestenivå. Tilgangsstyring sikrer effektiv dialog mellom partene og bidrar til kostnadseffektive tjenester.

HJEMMEBASERTE HELSETJENESTER

Vi leverer hjemmebaserte helsetjenester privat og på oppdrag fra kommunene. Det er et tilbud til mennesker i alle aldre fra premature barn til eldre. Felles for alle er at de har vedtak på helsehjelp i eget hjem.

Tilbudet inkluderer:

 • Avlastning i hjemmet
 • Palliativ omsorg
 • Fysioterapi
 • Stasjonære hjemmeteam til:
 • -premature barn
  -respiratorbrukere
  -barn og ungdom med komplekse lidelser

Stasjonære hjemmeteam

Hva går tilbudet ut på?

Abcents stasjonære hjemmeteam er et tilbud til premature barn, respiratorbrukere og barn og ungdom med omfattende diagnoser. Med et hjemmebasert og helhetlig tjenestetilbud har vi erfart at hverdagen blir tryggere og mer stabil med færre infeksjoner og sykehusinnleggelser. Teamet har høy faglig kompetanse og følger opp hver enkelt pasient nøye. Det gjør det enklere å oppdage hvis tilstanden forverrer seg, og vi kan starte behandlingen raskere i samarbeid med lege/spesialisthelsetjenesten.

Hvem jobber i våre stasjonære hjemmeteam?

I Abcent jobber spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere med lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av pasienter i eget hjem. Alle medarbeiderne våre er opplært og sertifisert etter gjeldende nasjonale retningslinjer. For å ivareta brukernes livskvalitet, integritet og medbestemmelse, har vi lagt stor vekt på personlige egenskaper, faglig kunnskap, fleksibilitet og trygghet hos dem vi har ansatt hos oss.

Vi setter sammen et skreddersydd team basert på hvilken kompetanse kommunene etterspør og pasienten har behov for. For at både brukeren og familien skal bli ivaretatt på best mulig måte, følger vi en turnus som gir forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen. Dette, sammen med våre håndplukkede medarbeidere, mener vi er nøkkelfaktorer som bidrar til en mer meningsfull hverdag.

Hva er fordelen med stasjonære hjemmeteam?

Vi tilbyr en helhetlig og tilgjengelig tjeneste som ivaretar hver enkelt brukers behov for behandling, pleie og omsorg. Flere av våre brukere har et aktivt liv til tross for omfattende og alvorlig sykdom. Teamene våre tar brukeren på alvor og tilrettelegger for en aktiv og meningsfull hverdag – der brukeren selv får ta del i planleggingen av eget liv.

Våre stasjonære hjemmeteam legger til rette for et nært og godt samarbeid med kommunen, spesialisthelsetjenesten m.m. så lenge oppdraget pågår. Det er fagansvarlig som koordinerer dette samarbeidet. I tillegg til faglig veiledning av våre ansatte, er vedkommende til støtte og hjelp for brukeren og familien.

OMSORGSBOLIG OG AVLASTNING

Vi tilbyr døgnbemannede boliger for langvarige opphold eller avlastning for mennesker med:

 • Psykisk utviklingshemming
 • Psykiske lidelser
 • Demens/alderspsykiatri

Psykisk utviklingshemming

Hva går tilbudet ut på?

Vi tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester for mennesker med en psykisk utviklingshemming. Boligen blir tilrettelagt etter behov og kan selvfølgelig innredes og møbleres etter eget ønske. Våre miljøarbeidere jobber for at vedkommende selv skal ta styringen i eget liv og legger til rette for selvbestemmelse og mestring.

Våre miljøterapauter- og arbeidere har erfaring med:

 • Tiltaksarbeid
 • HOL. Kap.9
 • Terapeutisk mestring av vold (TMV)
 • ADL-hjelpemidler
 • ASK-verktøy
 • Funksjonelle analyser
 • Pedagogikk
 • Medisinhåndtering
 • Førstehjelp

Variert aktivitetstilbud

Avdelingene våre ligger i flotte omgivelser som gir rom for meningsfylte aktiviteter. Blant annet har vi tilgang på:

 • Seilbåten Abcent på 44 fot og en av Norges beste seilere som veileder
 • Brygge, båt og fisking på Norsjø
 • Hytter på Gaustablikk, Lifjell, Risør mfl. som byr på spektakulær natur og masse aktiviteter – fra alpint og slalom til klatring
 • Mekanisk verksted og mekking på biler, båter m.m.
 • Snekkerverksted
 • Kano og kajakk. Skienselva og Norsjø ligger like ved
 • Treningsrom
 • Flotte turstier og utegym
 • Vedproduksjon
 • Gårdsdrift og dyrehold på Kullhusbakken gård
 • ATW og crossbane
 • Sy og søm
 • Keramikkverksted
 • Klatrepark
 • Svømmehaller
 • Ridesenter

Psykiske lidelser

Hva går tilbudet ut på?

Vi tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester for mennesker med forskjellige utfordringer knyttet til psykisk helse. Forståelse og omsorg er nøkkelord for vårt miljøarbeid, og vi utarbeider individuelle tilbud basert på vedkommendes behov og utfordringer. Vårt hovedmål er å gi brukerne en meningsfull hverdag og bedre livskvalitet.

«Løsningsfokusert aktør som løser utfordringer med hodet og hjertet for våre tjenestemottakere»

Kontakt

Marielle
Marielle Thorstensen

Snarveier