fbpx

Hjemmebesøk

Abcent skal først og fremst sørge for trivsel og trygghet. Ensomheten er kanskje det tyngste for mange mennesker. Det å kunne få besøk, ha noen å snakke med, noen å dele tanker og følelser med er viktig for de fleste mennesker. Behovet vil selvsagt variere fra person til person, og vi tilstreber derfor å tilpasse våre tjenester til hver enkelts livssituasjon.
Pårørende

Det å være pårørende til eldre, funksjonshemmede og/eller pleietrengende kan i perioder være utfordrene. Mange pårørende må bruke ferie, fridager og velferdspermisjon til å være sammen med sin syke far, mor eller annen nær familie. I noen tilfeller kan det føre til at pårørende selv blir syke.

I perioder da arbeidsmengden rett og slett blir for stor, eller reiseveien for lang, kan vi gi et helhetlig og tilpasset omsorgstilbud. Vi kan stille opp til faste tidspunkter hele året, når pårørende skal reise bort, eller av andre årsaker ønsker litt avlastning.

Alle medlemmer av Skien boligbyggelag får 10% rabatt hos oss i 6 måneder ved kjøp av tjenester. Dette gjelder alle nye kunder.

Kontakt

Inger
Inger Bråthen

Snarveier