Hvem kan få BPA

Hvem kan få BPA:

Man må ha et assistansebehov lenger enn 2 år, over 32 timer i uken og man må være under 67 år når man søker. Dersom ditt assistansebehov er fra 25 til 32 timer i uken kan du fortsatt ha krav på BPA hvis ikke kommunen kan dokumentere at det vil være en betraktelig høyere kostnad for dem enn de kostnadene kommunen ellers ville hatt. Du kan lese mer om dette under lover og regler.