Hvordan fungerer BPA i hverdagen

Hvordan fungerer BPA i hverdagen

Når man ha BPA, kan man få både praktisk og personlig bistand. Eksempler på dette er:

  • Nødvendige gjøremål i hjemmet, som rengjøring, rydding eller matlaging.
  • Innkjøp
  • Aktivitetsdeltakelse som sport, kino, teater og turer.
  • Hygienehjelp, som dusj, toalettbesøk og tannpuss.
  • Kjøre og hente til lege, besøk og andre avtaler.

    Sjef i eget liv

    Hovedaspektet ved BPA er nettopp det å kunne ha kontroll over eget liv og egen hverdag. Derfor er det tjenestemottaker selv eller pårørende, som inntar rollen som arbeidsleder når tjenesten blir organisert som BPA. Det er arbeidsleder som har det daglige ansvaret i sin BPA-ordning. Man fungerer som leder for sine ansatte, og med dette så følger det oppgaver som turnus, utarbeide stillingsbeskrivelse, gi assistentene nødvendig opplæring etc. Vi i Abcent gir arbeidsleder god opplæring i rollen og hjelper deg dersom det er ønskelig.