fbpx

Kompetanseheving internt og eksternt

Kompetansehevende tiltak gir positive effekter og vi har erfart at det å styrke grunnleggende ferdigheter bidrar til:

  • Mer selvstendige og motiverte ansatte
  • Bedre kommunikasjon internt og eksternt
  • Økt forståelse av instrukser og rutiner
  • Færre feil og økt grad av effektivitet
  • Bedre rapportering
  • Smidigere drift og bedre kundeservice
  • Flere ansatte blir bedre rustet og motivert til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • Bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær