fbpx

Ledsagertjenester og transport


Denne tjenesten bistår elever med funksjonshemninger eller medisinske behov under reisen til og fra skolen. Ledsager fra Abcent er med på turen og hjelper til med praktiske oppgaver underveis, som sikkert bruk av sikkerhetsbelter og beredskap i forhold til anfall og akutte hendelser. Dette fører til en tryggere reise mellom hjem og skole for elevene, og gjør at de kan benytte skolekysstilbudet på en trygg måte.

Våre ledsagere er sertifisert for bruk av elektriske rullestoler og har god erfaring med det å ledsage i buss eller bil. Vi har interne opplæringsrutiner til hver rute, som gjør at våre medarbeidere alltid er forberedt på oppgaven de står ovenfor. Ved nye oppdrag har vi en gjennomgang med foresatte der vi får den nødvendige informasjonen vi trenger for å kunne håndtere akutte hendelser.

Hva gjør vi som ledsagere?
Ledsager har som oppgave å sørge for at reise fra hjem til skole foregår på en trygg og behagelig måte. Vi møter elevene med et smil og hjelper til med at nødvendig utstyr og elev finner sin plass i bil/buss. Før avreise sjekker ledsager sikkerhetsbelter og nødvendig sikring av rullestol. Under reisen er det dialog med elev som legger til rette for en fin reise. Dersom anfall eller andre akutte situasjoner skulle oppstå har vi opparbeidet rutiner for hvordan dette skal håndteres. Disse rutinene planlegges alltid sammen med foresatte, som en del av opplæring til hver enkelt elev vi reiser med. Ved ankomst hjelper ledsager til med at utstyr kommer ut av bil/buss og bistår elev ut til foresatte som venter.

Hvorfor velge oss?
  • Kvalitet, kompetanse og erfaring
  • Enkel og ryddig organisering
  • Ledsagere som bryr seg
  • Nært samarbeid med foresatte/skolen/kommunen
  • Stort utvalg av tilleggstjenester
  • Gode referanser
  • Kontor i Skien, Porsgrunn, Kristiansand og Nesodden