Målgruppe Institusjon

Abcent har to omsorgsavdelinger med til sammen fire godkjente plasser (§§ 4-4, 6 ledd, 4-6, 4-12)

Vi tar imot barn og unge i alderen 13-18 (20) år, av begge kjønn og uavhengig av kulturell bakgrunn. Vi tar imot barn og unge som trenger omsorg, støtte, veiledning og tilrettelegging utover det foreldre og nært nettverk er i stand til å gi for korte eller lengre perioder. Våre omsorgsavdelinger tilrettelegger for ulike tilbud for barn og unge med ulike behov basert på sosioemosjonelle utfordringer, omsorg og behandling av barn og unge med funksjonshemming, og ungdom som er tenkt videre i fosterhjem.

På våre avdelinger har vi ett mål om å gi god omsorg, trygghet, redusere stress, stabilisere og skape gjensidig tillitt for våre beboere.