Metoder vi jobber etter

Hvordan jobber vi:

På våre avdelinger vil elementer fra sosial læringsteori vise seg gjennom ett felleskapsmiljø basert på ett tankesett der økt kunnskap, økte ferdigheter og økt sosial kompetanse er fundamentet for å bygge opp troen hos våre ungdommer på at de mestrer en oppgave eller en handling. Når mestringsfølelsen øker, vil også selvtilliten og den grunnleggende troen på seg selv kunne økes – fokus på våre avdelinger er derfor å fremme positiv erfaring/forsterkninger når oppgaver eller handlinger mestres på en god måte. Vi vektlegger trygge og gode relasjoner mellom ansatte og beboere som ett fundament for å få til utviklings- og endringsarbeid hos ungdommen. De voksne hos Abcent er tålmodige og tåler barn og unges følelser. De vil støtte når det utforskes nye ting, og de holder ut selv om barn og unge vil forsøke å avvise. Våre beboere skal oppleve at de er verd å elske, verdt å bruke tid på og verd å lytte til. Gjennom gjentatte positive erfaringer kan vi endre barn og unges indre arbeidsmodell over tid.

Avdelingene våre er organisert slik at ungdommene har realistiske muligheter til å prosessere og jobbe med det som er vondt og vanskelig, samtidig som de har muligheter til å utvikle både ressurser og ferdigheter. Vi har rammer og struktur for å romme deres utfordringer og vanskeligheter, samtidig som alle avdelingene byr på tydelig hverdagsstruktur i form av vekkerutiner, faste måltider, husmøter osv. – Dette for at avdelingene våre skal representere normalforventninger og tilrettelegge for nye mer hensiktsmessige erfaringer.

På våre avdelinger legger vi til rette og skaper muligheter for at ungdommer kan jobbe med utviklings- og endringsarbeid ut fra deres kontekst. Dette innebærer at det fysiske miljøet rundt ungdommen er organisert med muligheter for utviklings- og endringsarbeid. Gjennom kommunikasjon, samspill og samhandling i daglige aktiviteter, rutiner og samvær kan ungdommen oppnå sosial støtte og en terapeutisk effekt. Samspill gjelder ikke bare mellom ungdommen og våre ansatte, men også mellom ungdommen og aktører på ulike sosialiseringsarenaer som skole, nabolag, familie og venner.
Avdelingene våre er organisert slik at ungdommene har realistiske muligheter til å prosessere og jobbe med det som er vondt og vanskelig, samtidig som de har muligheter til å utvikle både ressurser og ferdigheter. Vi har rammer og struktur for å romme deres utfordringer og vanskeligheter, samtidig som alle avdelingene byr på tydelig hverdagsstruktur i form av vekkerutiner, faste måltider, husmøter osv. – Dette for at avdelingene våre skal representere normalforventninger og tilrettelegge for nye mer hensiktsmessige erfaringer.

På våre avdelinger legger vi til rette og skaper muligheter for at ungdommer kan jobbe med utviklings- og endringsarbeid ut fra deres kontekst. Dette innebærer at det fysiske miljøet rundt ungdommen er organisert med muligheter for utviklings- og endringsarbeid. Gjennom kommunikasjon, samspill og samhandling i daglige aktiviteter, rutiner og samvær kan ungdommen oppnå sosial støtte og en terapeutisk effekt. Samspill gjelder ikke bare mellom ungdommen og våre ansatte, men også mellom ungdommen og aktører på ulike sosialiseringsarenaer som skole, nabolag, familie og venner.