fbpx

Omsorg

Vi hjelper deg til en bedre hverdag:


Abcent med sin avdeling omsorgstjenester, er den ledende aktøren innen omsorgstjenester for eldre i Telemark. Vi er en organsisasjon i vektst og ser at både kunder og helsepersonell etterspør flere tjenester. Vi ser på oss selv som et supplement til offentlige omsorgstjenester, og er en aktør for de som trenger litt ekstra hjelp og omsorg i hverdagen.

Vi har lang erfaring med å komme hjem til kunder og vise omsorg og forståelse. Samtidig utfører vi oppgaver som du ønsker hjelp til. Det kan være alt fra rengjøring og rydding til kafèbesøk og sosiale aktiviteter på dag eller kveldstid.
Vi hjelper deg til en bedre hverdag:


Vår oppgave er å komme hjem til deg og bistå med oppgaver som du ønsker hjelp til. Vi er din støttespiller og tilpasser oss din hverdag. Vi skal ikke erstatte hjemmehjelptjenesten eller annen kommunal hjelp, men være en ekstra bidragsyter som kan dekke de behovene du ikke får andre steder.

Abcent AS er en gjeng med veldig hyggelige og flinke mennesker som har lang erfaring med det å komme hjem til brukere, vise omsorg og forståelse. Samtidig utføre oppgaver som brukerne ønsker hjelp til. Dette kan være alt fra rengjøring og rydding, til kafè besøk og sosialisering.

Viktig at du føler deg trygg

For deg som skal ha hjelp i egent hjem har vi alltid et uforpliktende gratis første møte. Der vi finner mennesker som passer godt overens med den som skal ivaretas og avtaler hvilke oppgaver vi skal gjøre. Vi finner en fast person som kommer hver gang, og ved ferieavvikling vil det aldri komme ukjente mennesker fra oss på døra uten at dette er avtalt en god stund i forveien.

Alle medlemmer av Skien boligbyggelag får 10% rabatt hos oss i 6 måneder ved kjøp av tjenester. Dette gjelder alle nye kunder hos oss.

Kontakt

Inger
Inger Bråthen

Snarveier