Tilrettelagt undervisning

Formålet med undervisning og arbeidspraksis er å gi barn og unge et alternativt dagtilbud ved å fylle hverdagen med meningsfull aktivitet/praksis/undervisning. Med fokus på praktiske oppgaver, sosial kompetanse og pedagogisk opplegg, kan vi legge til rette for ungdommens individuelle behov gjennom medvirkning og samarbeid.
Skole alternativ/Praksis:
Abcent har egne undervisningslokaler på Herøya og kan utføre undervisning på vegne av fylkeskommune eller kommune dersom ungdom strever i vanlig undervisningsopplegg. Abcent har i tillegg mekanisk verksted på Herøya som kan benyttes som praksislokale.


Arbeidstrening:
Abcent tilrettelegger for individuelle opplegg og mulighet for arbeidstrening og arbeidserfaring for våre ungdommer. Abcent har flere unike muligheter for ungdom gjennom mekanisk /snekkerverksted på Herøya, gårdsdrift, skogsarbeid, kjøkkentjeneste eller seilbåten vår.