Våre ansatte

Våre ansatte har kompetanse om barn og unges generelle omsorgsbehov, miljøterapeutisk arbeid, utviklingspsykologi, traumebevisst omsorg, krise og stresshåndtering, samspill, samt forebygging og avdekking av rusproblematikk.

Vi søker å forstå innvirkningen av barn og unges opplevelser av hele situasjonen sin, og gir trygghet og bygger relasjoner. Vi er trygge voksne som gir god omsorg gjennom tett oppfølgning, tilretteleggelse av fritidsaktiviteter og som ser verdien i å bevare kontakten med familie og nærmiljø og legger til rette for dette.

Ansattgruppa består av minst 50% faglærte innen barnevern, sosionom, vernepleie, sykepleie med videreutdanning og lærere med spesialpedagogikk. Vi har i tillegg fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog knyttet til teamene våre.

Ut fra utdanning vil de ansatte ha ulike ansvarsområder som tiltaksansvarlig, helseansvarlig og skoleansvarlig for våre beboere