Vi leverer BPA tjenester:

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse og er en støtteordning fra kommunen. Støtteordningen gjør at du får en assistent som skal ledes til å dekke hjelpebehovet du har. Ordningen er ment å selvstendig gjøre personer med fysiske eller psykiske hindringer med mål om at bruker har en aktiv hverdag og opplever større grad av frihet og mestringsfølelse. Dette samtidig som bruker ikke er avhengig av at det er familie og venner som må hjelpe med å få hverdagen til å gå rundt.

Abcent har lang erfaring med BPA helt tilbake til 2008, og vi har et godt opparbeidet opplegg for alle vi leverer tjenester for. Vi har nær dialog med brukerne og kommunen, og vi er opptatt av hvordan brukerne kan få tilpasset sine behov innenfor rammen av vedtaket på en best mulig måte.

Hva kan assistentene hjelpe til med?

Husarbeid, matlaging, trening, personlig stell, daglige gjøremål, følge til sosiale aktiviteter, være med på ferie, handle mat, andre innkjøp, følge til helsetjenester som tannlege, lege eller fysioterapeut. Alt av oppgaver du trenger hjelp til i hverdagen.

Abcent som samarbeidspartner:

Som samarbeidspartner er vår oppgave å være stabil for arbeidslederen og kommunen samtidig som vi er arbeidsgiver for assistentene. Vi er profesjonelle, fleksible og løsningsorienterte. Vi gir opplæring og veiledning til arbeidsledere, assistenter og pårørende. Vi har også lang erfaring i rekruttering og opplæring av medarbeiderne.

Hvordan fungerer ordningen?

For å motta BPA støtte må man igjennom en søknadsprosess. Her må bruker dokumentere et langvarig hjelpebehov, og det er kommunen som behandler søknaden. Etter søknadsprosessen er over og du har fått innvilget timer med BPA sørger vi for at du kommer raskt i gang. Først opplæring i det å være arbeidsleder for assistentene. Vi lager en manual for arbeidsledere som et verktøy for å holde en enklere BPA-drift. Vi finner assistenter som kan dekke behovet du har og som du trives med. Når assistentene er på plass blir det en liten runde med opplæring slik at alt blir lagt til rette for at assistentene kan bistå deg best mulig. Det settes opp en turnus og det ordnes med en vikarordningen slik at du ikke risikerer å bli stående alene dersom noen skulle bli syke.

Trygt for assistentene?

Ja! Assistentene får veiledningstelefon 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Trygge og ryddige arbeidsforhold med tariffavtale. Lønn og tillegg: Kveld, natt, helg, helligdag, overtid, ansiennitet. Gode pensjonsordninger og forsikringer uansett hvor de er når de jobber. Opplæring i assistent rollen, assistentmanual med alt de trenger å vite for å fylle assistentrollen. Verneombud, bedriftshelsetjeneste og medarbeidersamtaler.

BPA i praksis:

  • Annonsering, jobbintervju og utvelgelse.
  • Timeplan og vikarordning.
  • Opplæring av assistenter og arbeidsleder.
  • Rådgivning/veiledning av hele BPA ordningen.
  • Organisering av ansatte.
  • Lønn, sykepenger, feriepenger, forsikring

 

Tjenestekonsesjoner for BPA:

Ring oss gjerne for mer informasjon:

Har du spørsmål om BPA tjenesten eller lurer du på om Abcent kan hjelpe deg med å organisere din BPA drift er du hjertelig velkommen til en hyggelig samtale.

Ønsker du å se våre brosjyre for BPA se lenke under:

Åge Frisak - Daglig leder Abcent

Åge Frisak - Daglig leder Abcent