Vi er fortsatt gode gamle Omsorgstjenesten!

Vi hjelper deg til en bedre hverdag:

Alle våre omsorgs oppdrag gjennomføres av tidligere Omsorgstjenesten AS. De har nå blitt en del Abcent, og fortsetter og levere omsorgstjenester som de alltid har gjort!

Vår oppgave er å komme hjem til deg, og bistå med oppgaver som du ønsker hjelp til. Vi er din støttespiller og tilpasser oss din hverdag. Vi skal ikke erstatte hjemmehjelptjenesten eller annen kommunal hjelp, men være en ekstra bidragsyter som kan dekke de behovene du ikke får dekt andre steder.

Omsorgstjenesten er en gjeng med veldig hyggelige og flinke mennesker som har lang erfaring med det å komme hjem til brukere å vise omsorg og forståelse. Samtidig utfører oppgaver som brukerne ønsker hjelp til, som kan være alt fra rengjøring og rydding, til kafè besøk og sosialisering. 

Viktig at du føler deg trygg

For deg som skal ha hjelp i egent hjem har vi alltid et uforpliktende gratis første møte. Der vi finner mennesker som passer godt overens med den som skal ivaretas og avtaler hvilke oppgaver vi skal gjøre. Vi finner en fast person som kommer hver gang, og ved ferieavvikling vil det aldri komme ukjente mennesker fra oss på døra uten at dette er avtalt en god stund i forveien.

Noe av det vi hjelper til med:

Hjemmebesøk:

Omsorgstjenestene skal først og fremst sørge for trivsel og trygghet. Ensomheten er kanskje det tyngste for mange mennesker. Men det trengs ikke alltid medisiner eller fagfolk for å gjøre noe med det. Det å kunne få besøk, ha noen å snakke med, noen å dele tanker og følelser med, er noe av det viktigste for de fleste mennesker. 

Ut på tur/støttekontakt:

Det kan være godt å ha med seg noen både for det sosiale og det praktiske. Dagene kan bli lange og ensformige om man ikke kommer seg ut av og til. Trenger du hjelp med innkjøp? Vi blir også gjerne med deg til tannlege, lege, sykehus etc. Kanskje du er en pårørende som trenger avlastning? Frisk luft og trivelige sanseinntrykk er godt for både kropp og sjel. Vi kan dra på kafè, ta en kjøretur, alt etter hva du ønsker selv.

Hjemmehjelp/Husmorvikar:

Vi skal ikke erstatte hjemmehjelptjenesten eller annen kommunal hjelp. Det å kunne ha det rent og ryddig rundt seg er viktig for trivselen i hverdagen. Trenger du f.eks. hjelp til vinduspuss, skap vask eller rydding og rengjøring på loft og i kjeller mm., kan vi hjelpe til med det. Det er du som bestemmer hva vi skal gjøre for deg. Hos oss for å du din faste hjemmehjelp å forholde deg til!

Avlastning/tilsyn:

Mange har som nær pårørende en stor og krevende omsorgsrolle, hvor egne behov ofte settes på vent. Det å få egen tid til en frisørtime, et kafébesøk, eller nødvendige lege/tannlegebesøk for å ivareta egen helse, er viktig i en hektisk hverdag. Vi hjelper deg gjerne, slik at du er trygg på at den hjemme har det bra.

Fysisk aktivitet/trening og helse:

Trenger du hjelp til egentrening etter et sykehusopphold, sykdom eller lignende? Vi kan hjelpe deg på veien tilbake. enkle hverdagslige gjøremål kan bli vanskelig å klare selv før man har fått styrken tilbake. 

Pårørende

Det å være pårørende til eldre, funksjonshemmede og/eller pleietrengende kan i perioder være vanskelig. Mange pårørende må bruke ferie, fridager og velferdspermisjon til å være sammen med sin syke far, mor eller annen nær familie. I mange tilfeller kan dette føre til at pårørende selv blir syk i kortere eller lengre perioder da arbeidsmengden rett og slett blir for stor, eller reiseveien er lang. Vi kan gi et helhetlig og tilpasset omsorgstilbud slik at du som pårørende kan slappe av og vite at omsorgs behovet blir godt ivaretatt når du selv ikke har mulighet til å være der.

Vi kan stille opp til faste tidspunkter igjennom hele året, eller når pårørende skal reise bort eller av andre årsaker ønsker litt avlastning. 

Medlem av Skien boligbyggelag?

Alle medlemmer av Skien boligbyggelag får 10% rabatt hos oss i 6 måneder ved kjøp av tjenester. Dette gjelder alle nye kunder hos oss.

Trenger du hjelp?

Epost: post@omsorgstjenesten.no

Telefon: +47 35 10 02 50 

Adresse: Klostergata 30, Skien 3732

Telefonlinjen er åpen mellom 08:00-15:00 man-fre.

May Britt Aamlid - En av de hyggelige stemmene du møter når du ringer inn til Omsorgstjenesten

May Britt Aamlid - En av de hyggelige stemmene du møter når du ringer inn til Omsorgstjenesten

Kontaktskjema: