Hvem bruker oss?

Abcent tilbyr undervisning som et alternativ til grunnskolen. De som bruker dette tilbudet er gjerne elever som har vanskelig for å følge den normale undervisningen i skolesystemet og trenger tilpasning. Skolene vi har oppdrag for i dag befinner seg primært i Grenlandsregionen.

Hvordan foregår undervisningen?

Vi har ulike opplegg for de forskjellige elevene. Grunnet stor individuell forskjell hos eleven vil hvert opplegg bli tilpasset den enkelte. Det vil være en lærer som har ansvaret for 1-2 elever av gangen for å kunne gi en ordentlig oppfølging. Mye av undervisningen er praktisk, noe som gjør at elevene får prøvd seg på en litt annen måte enn i det vanlige skolevesenet. Lokalene vi besitter har egent verksted og klasserom som legger til rette for dette. Beliggenheten gjør også at det blir mye turer der det lures inn læring underveis.

I andre tilfeller holder det å få litt ekstra oppmerksomhet i skolehverdagen der de er, da bistår vi med en person som tar tak i problemene der de er. Dette vil i mange tilfeller være førstevalget da vi alles ønske er at elevene skal kunne følge den vanlige skolegangen.

Vi ser ofte at elever kan være hos oss for en liten periode og gjøre gode fremskritt for så å tre tilbake til den vanlige skolen. Under tilbakeføring til skolen blir vi med elevene på skolen og bistår for å skape trygghet og legge til rette for en fin overføring.

Hvordan følger skolen med?

Underveis i hele undervisningsperioden lages det daglige rapporter. Elevene gjennomgår hver dag ulike oppgaver og får karakterer som sendes til skolen. Dette sørger for at skolen holdes oppdatert på undervisningen og elevenes deltagelse. Denne kommunikasjonen er viktig for at skolen skal ha mulighet til å følge opp, og at vi kan få elevene tilbake i normal skole så fort som mulig.

Hvor ligger våre lokaler?

Vi har egne lokaler som vi disponerer til undervisning. Per i dag har vi et senter som ligger ved Farsjøvassdraget i Kragerø kommune. Senteret er tilrettelagt for opplevelser på land og i sjø. Stedet er også tilpasset for å kunne ta imot funksjonshemmede, og kan by på en rekke ulike aktiviteter. Vi har blant annet et verksted som legger til rett for en del praktisk læring. Vi henter elevene på avtalte møtesteder nær hjemmet, og kjører sammen ned til senteret. Etter skoledagen er over blir elevene kjørt tilbake til samme sted som de ble plukket opp.

Hvem kan benytte vårt tilbud?

I dag er dette et tilbud som passer best til elever i Grenland da dette er nærmest våre lokaler. I nærmere fremtid ønsker vi å utvide denne tjenesten så vi kan tilby dette flere steder da vi opplever gode tilbakemeldinger og stor fremgang hos elevene som har vært igjennom alternativ undervisning.  

Det er vår daglig leder Åge Frisak som står ansvarlig for elevenes opplegg. Åge har flere års erfaring med barnevern og undervisning. Åge har holdt utallige kurs i terapeutisk og pedagogisk mestring av vold, og er med på å heve kvaliteten på våre ansatte med jevnlige interne kurs. Dette sørger for at elvene får undervisning med et høyt faglig nivå.

Åge Frisak - Daglig leder Abcent

Åge Frisak - Daglig leder Abcent